Casus omissus rule

Ip yer belirleme

Nereye Girsem found bilgisayarımın eksık olan bıseyde yok giremiyorum b i yere ilk buı sitede böyle oldu. Biraz Yanlis var verilen adress Provider in adresi yani siz ttnet le dsl üzerinden internet girdiginiz an ttnet size bir ip adresi veriyor ve sizin internette oldugunuz sürece adresiniz bu bizde bu ip adresini taradigimiz zaman sizin degil ttnetin adresini buluyoruz saygilar …. Bu arkadaşa kesinlikle katılıyorum.

 • snapchat en cok takip edilenler?
 • Facebook hackleme programı ücretsiz indir.
 • samsung ekmen servis cihaz takip.
 • iphone 6s Plus türkçe yazılım yükleme;
 • başkasının rehberini görmek;

Programı deneyenlerin kimi diyorki çalışıyor çoğunluğuda diyorki çalışmıyor. Ben ankaradayım, arkadaş bizi istanbulda gösteriyor. Hep boğaza nazır oturmayı istemişimdi. Net olarak sizlere Dedektif Olun, Adresini Bulun! Hemen yukarıda Dedektif Olun, Adresini Bulun! Devamlı takip ettiğiniz bir sitenin ya da IP numarasını bildiğiniz bir kişinin adresini kimseye sormadan öğrenebilmeniz mümkün. Akıllı cep telefonlarını Android, iOS ve bilgisayarları Mac, Windows eş zamanlı olarak takibe alabilirsiniz. Çocuklarımın neler yaptığı konusunda beni haberdar ediyor — bu sayede onların iyi olduklarından emin oluyorum.

Aynı zamanda, ayarlarını değiştirerek hangi kontak kişilerinin, sitelerin ya da uygulamaların engelleneceğine karar vermek de beni memnun ediyor. Eğer karşılaşırsam, bütün şüpheli kontak kişilerini silebilirim. Modern ebeveynler için iyi bir seçim. Her ebeveyn için çocuklarının güven olmasını sağlamak temel bir önem taşır. Ve mSpy kızımın yanında olamadığım zamanlarda ona göz kulak olmama yardımcı oluyor. Şiddetle tavsiye ediyorum! Yanlarında olmadığımda, çocuklarıma göz kulak olmak için iyi bir uygulama arıyordum. Telefon takibi için kullanabileceğiniz bazı kilit Mspy özellikleri şunlar: Sosyal Ağ Takip edilen cihazda sosyal ağ uygulamaları üzerinden gerçekleştirilen bütün sohbet iletişimleri hakkında bilgi edinin.

WhatsApp WhatApp gibi popüler iletişi uygulamalarını takip edin. SMS Hedef cihaz tarafından gönderilen ya da alınan bütün kısa mesajları inceleyin. Takip edilen cihaz üzerinden e-posta geçmişini kontrol edin. GPS Takibi Çocuklarınızın ve çalışanlarınızın konumunu kontrol edin. Yükleme ve Kurulum Yalnızca hesabınızdaki resimli, basit kurulum rehberini takip edin. Takibe Başlayın Ücretsiz Deneme süresi bitmeden iptal edin ya da üyeliğinizi aktif tutun! Haberlere çıkıyoruz Uygulama genel olarak yasal takip kullanımı için tasarlandı ve yazılımı kurmak için elbette ki meşru nedenler bulunuyor.

Aşağıdakiler tüm iş sahipleri tarafından sağlanmalıdır: Cihazların izlenmesi için çalışanlardan önceden izin alınması İzlemenin sadece işle ilgili tutulması Cep Telefonu Takibi için mSpy mSpy çocuklarınızın ve işinizin karşılaştığı olası tehlikelerin ve risklerin iç yüzünü iyice anlayarak gerçekleşmelerini önlemeniz amacıyla tasarlanmış teknoloji harikası bir yazılım uygulaması çözümüdür. Haberinizin olmayabileceği bazı bilgiler: Her 4 kişiden 1'i bunu birden fazla defa yaşıyor. Zorbalığa maruz kalanlar diğerlerine göre kat daha çok intiharı düşünüyor.

Akıllı cep telefonlarını Android, iOS ve bilgisayarları Mac, Windows eş zamanlı olarak takibe alabilirsiniz. Çocuklarımın neler yaptığı konusunda beni haberdar ediyor — bu sayede onların iyi olduklarından emin oluyorum. Aynı zamanda, ayarlarını değiştirerek hangi kontak kişilerinin, sitelerin ya da uygulamaların engelleneceğine karar vermek de beni memnun ediyor. Eğer karşılaşırsam, bütün şüpheli kontak kişilerini silebilirim.

Casusların Kullandığı Gizli Silahlar

Modern ebeveynler için iyi bir seçim. Her ebeveyn için çocuklarının güven olmasını sağlamak temel bir önem taşır. Ve mSpy kızımın yanında olamadığım zamanlarda ona göz kulak olmama yardımcı oluyor. Şiddetle tavsiye ediyorum! Yanlarında olmadığımda, çocuklarıma göz kulak olmak için iyi bir uygulama arıyordum. Ona bayılıyorum!

İnternetin fırtınalı denizin çocuklarımı güvende tutmamı sağlıyor. Uygulama genel olarak yasal takip kullanımı için tasarlandı ve yazılımı kurmak için elbette ki meşru nedenler bulunuyor. Mesela şirketler, çalışanlarını şirket telefonlarını güvenlik amacıyla takip ettiği konusunda bilgilendirebilir. BIO­  bio­availability  biodegr adable  biodiesel  bio­equivalence  bioethanol  bioethics  biofuel  biological  biological agent  biological diversity and natur al  r esour ces management  biological effect  Biological Exposur e Index  BEI   biological exposure limit  biological monitor ing  biological sampling  biology  biomass  biotechnology  biotechnology action pr ogr amme  BAP.

BOARD ar bitr ation boar d  awar d of an ar bitr ation boar d  boar d of appeals  boar d of adver tisement  boar d of auditor s  boar d of directors of the bank  boar d of discipline  boar d of gover nor s  boar d of gover nor s of the bank  boar d of tr ustees  conciliation boar d  fr ee on boar d  FOB   Inter national Accounting Standarts. Boar d IASB   supr eme boar d  vessel sur vey boar d  BODY  asbestos body  certification body  competent  body  confor mity assessment body  confor mity assessment and cer tification  body  consultation body  cor r esponding legislative body  decision making body  Eur opean Agency for  the Enhancement  of J udicial Cooper ation  Eur ojust   ex­post financial audit body  notified body  notified bodies logistics suppor t  NBLS   pr e­cour t  settlement body  ar bitr ation   public inter national body  r egulator y body  r esign as a body  self r egulator y body  status of a body  super visor y body.

BORDER adjustment of bor ders  bor der  check  bor der  contr ol  bor der  inspection post  bor der  management  bor der  post  bor der  secur ity  bor der  sur veillance  closur e of bor ders  cr oss­bor der cooper ation  CBC   cr oss­bor der crime  cr oss­bor der flow  customs bor der post  Eur opean Agency for  the Management  of Oper ational Cooper ation at the  External Bor der s  Fr ontex   integr ated bor der  management  integr ated bor der  security model  Pr oject Dir ector ate of Integr ated  Bor der Management  PDIBM   r emoval of the bor der contr ols.

BUDGET allotment of budget  annexed budget  budget estimate  budget policy  budget r esour ces  budget sur plus. CHARGE assembly char ge  char ges having equivalent effect  char ge of genocide  counter vailing char ges  cr iminal charge  elimination of char ges having  equivalent effect  extraor dinar y char ges  flat­r ate char ge  investment char ge  r epair char ges  stor age char ges  tr ansit char ge. CLAIM claim for  damages  counter claim  false claim  compensation claim  substantiate the claim. CLAUSE ar bitr ation clause  clause of adhesion  collective action clause  escaped clause  most favour ed nation clause  pr or ogation clause  r esolutive clause  stand­still clause  suspension clause.

Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu Kuran  Antlaşma  yasa, kanun; şifre, kod  hayvan tanımlama kodu  medeni kanun  hukuk muhakemeleri usulü kanunu  ticaret kanunu  davranış kuralları  etik kuralları  iyi uygulama kodu  belirli bir alanda üzerinde  anlaşmaya varılmış ve herkesin uyması beklenen  düzenlemeler bütünü   borçlar kanunu  ceza muhakemeleri kanunu  gümrük kodu. CONDITION climatic conditions  conditional  conditional bond  conditional r elease  conditions for  loans  conditions of accession  conditions of competition  Eur opean Foundation for  the  Impr ovement of Living and Wor king  Conditions  Eur ofound   oper ating condition  pr e­condition  r ecipr ocal condition  special condition  subject to the conditions.

CONFER power s which are conferr ed upon it by  this treaty  confer power s  confer rights  within the limits of the powers  confer red by this tr eaty. CONTRACT annuity contract  br each of the contr act  conclude a contract  centr al finance and contr acts unit  CFCU   contr act gover ned by pr ivate law  contr act gover ned by public law  contr act of limited dur ation  contr acting parties  co­contr acting parties.

CREDIT author ised cr edit  consumer  credit  cr edit balance  cr edits fr om the r ecover y of wr itten off  loans  cr edit guar antee fund  cr edit institution  cr edit policy  Eur opean Cr edit Tr ansfer System  ECTS   expor t credit  indir ect credit  in kind cr edit  ir revocable letter of cr edit  letter  of credit  open credit  sale on cr edit  tr ansfer able letter  of credit. CRIME cr ime scene investigation unit  cr oss­bor der crime  fight against crime  fight against inter national or ganised  cr ime.

CRIMINAL cr iminal charge  cr iminal cour t system  cr iminal investigation  cr iminal liability  cr iminal justice system  cr iminal pr osecution  cr iminal r ecor d  cr iminal sanction  judicial cooper ation in criminal  matter s. CURRENT cur rent account  cur rent accounts  cur rent accounts balance  cur rent call account  cur rent financial year  cur rent official par ity  cur rent official rate.

CUSTOMS abandonment of goods to customs  abolish customs duties  absence of customs pr otection  Advisor y Committee on Customs  Matter s  Common Customs Tariff  CCT   Common Customs Tariff nomenclatur e  contr ol by the customs authorities  customs and agr icultur al duty  customs appr oved tr eatment or use  customs ar ea  customs ar rangement  customs author ity  customs barr ier  customs bor der post  customs br oker  customs clearance  customs code  customs data war ehouse system  customs debt  customs declar ation  customs declar ation for m  customs duties accr ued on the pr oduct  customs duty  customs duty exemption  customs duty of a fiscal nature  customs enfor cement  Customs Enfor cement Networ k  CEN   customs goods  Customs Infor mation System  CIS   customs investigator  customs legislation  customs mar itime zone  customs office  customs official  customs pr ocedur e  customs pr otection  customs r eceipt.

DAMAGE action for  damages  cause a damage  claim for  damages  compensation for damage  damage deter mination committee. DECISION decide  co­decision  co­decision pr ocedur e  commission decision  Council decision  Council Fr amewor k Decision  decision makers  decision making body  decision making pr ocedure  decision making pr ocedure of the  Eur opean Community  defer  a decision  decision of the cour t  decision of refusal  dr aft decision  dr aft decision submitted by the  Commission.

DEFICIT budgetar y deficit  democr atic deficit  excessive deficit pr ocedur e  EDP   legitimacy deficit  oper ational budget deficit  social secur ity deficit  tr ade balance deficit. DEMAND demand for  labour  decline in demand  der ived demand  economically justifiable demand  notional demand  total domestic demand.

DEPOSIT certificate of deposits  deposit bank  deposit guar antee schemes  for eign cur rency deposit  impor t deposit  official deposit  pr ivate deposit bank. DIPLOMACY cable diplomacy  citizen diplomacy  conflict­resolution diplomacy  constr uctive diplomacy  cr isis diplomacy  cultur al diplomacy  declar ator y diplomacy  defensive diplomacy  designer  diplomacy  dir ect diplomacy  eur ocentr ic diplomacy  mediation diplomacy  multilater al diplomacy  negative diplomacy  par a­diplomacy  par liamentar y diplomacy  pr oxy diplomacy  shuttle diplomacy.

DIRECT dir ect action  dir ect applicability  dir ect democr acy  dir ect diplomacy  dir ect effect  dir ect election  dir ect income suppor t  dir ect inter vention  dir ect negotiation  dir ect representation  dir ect suppor t  dir ect talk  dir ect tax  dir ect univer sal suffr age  for eign direct investment  FDI. DOMESTIC domestic animal  domestic assets  domestic consumer  domestic heating fuel  domestic inflation estimations  domestic inter national sales  cor por ation  DISC   domestic jurisdiction  domestic law  domestic political issues  domestic policy  domestic resour ce  domestic subsidy policy.

DRAFT dr aft contr act  dr aft decision  dr afting committee  dr aft opinion  dr aft r esolution  final dr aft. ECONOMY categor ies of economic activity  contr olled economy  conver gence of economies  functioning mar ket economy  globalisation of the economy  knowledge based economy  mar ket economy  mixed economy  national economy  open economy  planned economy  r egional economy.

EFFECT ar r angement having similar effect  biological effect  car cinogenic effect  countr y where establishment is effected  dir ect effect  immediate effect  put into effect  take effect. EQUAL equal access  equal footing  equal oppor tunities  equal r otation  equal tr eatment for  men and women  equal tr eatment principle. EXCLUSIVE exclusive competence  exclusive distribution  agr eement  exclusive economic zone  exclusively fiscal natur e  exclusive pur chasing  agr eement  exclusive br oadcasting r ight  exclusive right  individual holder of exclusive  r ights  non­exclusive right.

EXPORT Conventional Ar ms Expor ts  Wor king Gr oup  COARM   declar ed expor t  dumped expor t  expor t cer tificate  expor t credit  expor t declar ation  expor t duty  expor t goods  expor t insur ance  expor t licence  expor t levy  expor t on consignment  expor t pr emium  expor t pr omotion  expor t pr omotion centre  expor t r efund  Expor t Receipts Stabilisation  System  STABEX   expor t r estitution  expor t r estr iction  expor ts  expor ts regime.

EXTERNAL common exter nal tar iff  CET   Dir ector ate­General for  External Relations  ex­post exter nal audit  exter nal debt  exter nal debt monitor ing  r epor t  exter nal equilibrium  exter nal financial stability  exter nal influence  exter nal r epr esentation  exter nal tar iff  exter nal trade  exter nal transit pr ocedur e. Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü  harcama sonrası dış denetim  dış borç  dış borç izleme raporu  dış denge  dış mali istikrar  dış etki  dış temsil  dış tarife  gümrük   dış ticaret  harici transit prosedürü. Falcone kısalt.

Avrupa Özgür İttifakı EFA   Avrupa Serbest Ticaret Birliği EFTA   fiili serbest dolaşım  serbest ve açık piyasa  serbest dolaşım  TV hizmetlerinin serbest dolaşımı  serbest atış bölgesi  sermayenin serbest dolaşımı  malların serbest dolaşımı  kişilerin serbest dolaşımı  hizmetlerin serbest dolaşımı  TV yayınlarının serbest dolaşımı  işçilerin serbest dolaşımı  güvertede teslim FOB   serbest liman  ücretsiz onarım  serbest televizyon  serbest ticaret anlaşması  STA   serbest ticaret alanı  serbest ticaret birliği  serbest ticaret bölgesi  serbest antrepo.

FUEL aviation fuel  biofuel  domestic heating fuel  fossil fuel  fuel oil  fuel r ecycling plant  industrial fuel  jet fuel  motor  fuel  r enewable fuel  solid fuel.

Casus yazılım silme programı türkçe

GOODS abandonment of goods to customs  capital goods  cash against goods  commer cial descr iption of goods  commer cial goods  Community goods. GRANT gr ant a repayment  gr ant loans and give guar antees  gr ant of licences  gr ant of licences by ar bitr ation  gr ant a remission. GROUND air to gr ound missile  gr ound water  gr ound water yield  material gr ound  on gr ounds of urgency.

Genişletilmiş Merkezi Olmayan Uygulama  Sistemi EDIS   uygulamaya koymak; icra etmek,uygulamak  bir tutum ya da politikanın uygulamaya konması,  icrası, yürütülmesi  bir hükmün uygulanması  uygulamaya koyma aşaması  yürütme anlamında   Uygulamaya koyan, yerine getirme işlevini gören. INCOME accr ued income  accr uals and deferr ed income  dir ect income suppor t  fixed income security  Gr oss National Income  GNI   guar anteed income  income gr oup  incomes policy  income stabilisation  income tax  r edistr ibution of income.

INSURANCE accident insur ance fund  cost, insurance and freight  CIF   expor t insur ance  gr oup insurance  insur ance company  insur ance contr act  insur ance pr emium  insur ance ser vice  insur ance under taking  mixed­activity insur ance holding  company  pr ofessional indemnity insur ance  social insur ance  sur etyship insur ance  unemployment insur ance. INTERIM interim agr eement  interim ar ticle  interim gover nment  interim measure  interim payment  interim pr otocol  interim regulation.

INVOICE certified invoice  dr aw up an invoice  enclosed pr ofor ma invoice  invoice amount  invoice pr ice  pr ofor ma invoice. J UDICIAL Eur opean Agency for  the Enhancement  of J udicial Cooper ation  Eur ojust   Eur opean J udicial Networ k  EJ N   extra­judicial  extra­judicial document  independence of judiciar y  judicial cooper ation  judicial cooper ation in civil matter s  judicial cooper ation in criminal  matter s  judicial cour t  judicial decr ee  judicial document  judicial investigation.

Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin  Uluslararası Program IPEC   iş gücü  iş gücüne katılım oranı  iş hukuku  işgücü piyasası, emek piyasası  çalışma politikası; emek politikası  işgücü gereksinimi  işgücü arzı. Capital Mar ket Law  CML   case law  civil law  common law  Community law  company law  compar ative law  competition law  constitutional law  contr act gover ned by pr ivate law  contr act gover ned by public law  Council of Bar s and Law Societies of  Eur ope  CCBE   customar y law  decree­law  der ived law  domestic law  enact a law  Eur opean Community law  Eur opean Community pr imar y law  Eur opean Community secondar y law.

Eur opean Council for Agricultur al  Law  CEDR   excise duty law  family law  feed and food law  har monisation of laws  in law or  in fact  inser t a pr ovision into a law  inter nal law  labour  law  law enfor cement agency  law enfor cement per sonnel  law enfor cement unit  law of association  law of obligations  law of per sons  law of pr operty  law of society  law of successions  law on pasture  mar tial law  municipal law  national law  non r etr oactivity of laws  pass a law  pr imar y law  pr ivate law  pr ivate inter national law  pr ocedur al law  pr oceedings at law  pr omulgation of laws  public pr ocurement law  r ule of law  secondar y law  substantive law  cf.

7 GÜN ÜCRETSİZ DENEME

LEAVE annual leave  leave for  political activities  mater nity leave  paid leave  pater nity leave. LEGAL amendment of legal action  be a par ty to the legal pr oceedings  community legal instr ument  Community legal or der  consolidation of legal action  file a legal action  legal adviser  legal arr angement  legal author ity  legal capacity  legal confor mity  legal consultant  legal dependant  legal dispute  legal entity.

Ödünç Verme ve Kiralama Yasası  borç veren son merci  merkez bankası   son merci kredi işlemleri  ödünç hisse senedi işlemleri. LEVEL gover nmental level  level of activity  level of alignment  level of employment  level of pr ice  level of r etur n  per missible noise level  wage level  war ning level. LICENCE contr actual licence  Eur opean Computer  Dr iving Licence  ECDL   Eur opean dr iving licence  explor ation licence  expor t licence  gr ant of licences  gr ant of licences by ar bitr ation  impor t licence  oper ating licence  r evocation of licence  scope of licence  single licence pr actice  statutor y licence system  ter m of licence  the licence shall be deemed void.

LISTING additional listing  annual listing fee  initial listing  initial listing fee  listing particulars  listing r ules.

LOAN concessional loan  conditions for  loans  gr ant loans and give guar antees  in kind loan  issue a loan  loan contract  non perfor ming loan  use on free loan. Eur opean Medicines Agency  EMEA   medical and allied pr ofessions  medical monitor ing system  medical pr oduct  medicinal pr oduct  medicine for humans  or phan medicinal pr oduct. Avrupa Tıbbi Ürünler Ajansı  EMEA   hekimlik ve bağlantılı meslekler  tıbbi izleme sistemi  tıbbi ürün  tedavi edici ürün  beşeri ilaçlar  yetim tıbbi ürün.

MEETING consecutive meeting  convoke to a meeting  Eur opar tenariat meeting  face to face meeting  heads of state and gover nment meeting  inter sessional meeting  Medpar tenar iat meeting  meet. MIXED mixed activity holding company  mixed­activity insur ance holding  company  mixed economy  mixed financial holding company.

 • Significado de "casus" en el diccionario de turco;
 • Предупреждение;
 • samsung takip merkezi.
 • iphone 5 görüşme kaydı programı.
 • whatsappta silinen mesajlar nereye gidiyor.
 • telefon numarasından kişinin nerede olduğunu bulma.
 • Arama etkinliğinizi görme ve kontrol etme.

MONOPOLY monopolies delegated by the state to  other s  r evenue­pr oducing monopoly  state monopoly  state monopoly of commer cial  char acter. MOTHER sur r ogate mother  motion  back the motion  car ried motion  motion for  a r esolution  motion of censure  motion of confidence  table a motion  table a motion of censur e.

NATURAL biological diversity and natur al  r esour ces management  natural asset  natural disaster  natural per son  natural water. NATURE exclusively fiscal natur e  nature monument  nature of oper ation  nature pr otection zone  public natur e. NOISE ambient noise  backgr ound noise  limitation of noise emission  noise abatement operational  pr ocedur es  noise emission  noise measur ement  noise pollution  per missible noise level. NOTIFIED allocation of identification number to a  notified body  notified body  notified bodies logistics suppor t  NBLS   notified substance  pr enotified acceptance system  notion  notional  notional account  notional demand  notional financial asset  notionally.

OBJ ECTIVE analysis of the objective  attain its objectives  attainment of the objectives  essential objective  hierar chy of objectives  hor izontal objective  main objective  Objectively Verifiable Indicator s  OVI   objectives laid down in Article X  objective tr ee  over all objective  pr incipal objective.

OPINION absence of an opinion  adver se opinion  advisor y opinion  concur ring opinion  deliver  an opinion  dr aft opinion  fr eedom of opinion  opinion in favour  public opinion  qualified opinion  r easoned opinion  unqualified opinion. ORIGIN animal or igin  certificate of or igin  countr y of or igin  countr y of or igin principle  or igin r ule  Pan­Eur opean System of Cumulation  of Or igin  Pan Mediter ranean Origin Cumulation  place of or igin  pr oof of pr efer ential or igin of goods  r ule of origin.

mSpy nedir?

mSpy, kendini nihai kullanıcıların güvenlik, emniyet ve pratiklik ihtiyaçlarını karşılamaya adamış takip çözümlerindeki küresel liderlerden biridir.

mSpy - Bilmek. Engel olmak. Korumak.

Nasıl çalışıyor?

Mobil takip yazılımının bütün gücünü kullanın

Messenger uygulamalarını takip edin

Takip edilen cihaz üzerindeki sohbet ve mesajlaşma hizmetlerine sınırsız erişime sahip olun

Bizimle 7/24 iletişime geçin

Özel destek ekibimize e-posta, sohbet ya da telefon üzerinden ulaşabilirsiniz.

Verilerinizi saklayın

Verilerinizi güvenle saklayın, yedekleyin ve başka cihazlara aktarın.

Birden fazla cihazı takip edin

Akıllı cep telefonlarını (Android, iOS) ve bilgisayarları (Mac, Windows) eş zamanlı olarak takibe alabilirsiniz.

mSpy ile takip edin

24/7

7/24 küresel müşteri hizmetleri

mSpy her müşterinin değerini biliyor ve 7/24 müşteri hizmetlerine büyük bir önem veriyor.

95%

Müşteri memnuniyeti %95

Müşteri memnuniyeti mSpy’ın en önemli önceliğidir. mSpy müşterilerinin yüzde 95’i aldıkları hizmetten memnun olduklarını ve hizmetlerimizden yeniden faydalanacaklarını söylüyor.

mSpy müşterileri memnun ediyor

 • mSpy’i bir kez denedikten sonra, bu uygulama bir ebeveyn olarak hayatımın paha biçilmez parçalarından biri haline geldi. Çocuklarımın neler yaptığı konusunda beni haberdar ediyor – bu sayede onların iyi olduklarından emin oluyorum. Aynı zamanda, ayarlarını değiştirerek hangi kontak kişilerinin, sitelerin ya da uygulamaların engelleneceğine karar vermek de beni memnun ediyor.

 • mSpy çocuğumun internet aktivitelerini tamamen denetimim altında tutmama yardımcı olan iyi bir aplikasyon. Eğer karşılaşırsam, bütün şüpheli kontak kişilerini silebilirim. Modern ebeveynler için iyi bir seçim.

 • Her ebeveyn için çocuklarının güven olmasını sağlamak temel bir önem taşır. Ve mSpy kızımın yanında olamadığım zamanlarda ona göz kulak olmama yardımcı oluyor. Şiddetle tavsiye ediyorum!

 • Oğlum 7/24 telefonuyla meşgul ve bazen onun kötü bir şeyler yapmadığından emin olmak için kontrol ediyorum. mSpy oğlumun düzenli olarak kullandığı her şey için bana güncellemeler sunuyor.

 • Yanlarında olmadığımda, çocuklarıma göz kulak olmak için iyi bir uygulama arıyordum. Ve bir arkadaşım mSpy’ı tavsiye etti. Ona bayılıyorum! İnternetin fırtınalı denizin çocuklarımı güvende tutmamı sağlıyor.

Endorsements

Uygulama genel olarak yasal takip kullanımı için tasarlandı ve yazılımı kurmak için elbette ki meşru nedenler bulunuyor. Mesela şirketler, çalışanlarını şirket telefonlarını güvenlik amacıyla takip ettiği konusunda bilgilendirebilir.

Next Web